Royal Court Hotel Rim | hotel u Rim | motel u Rim | izvanredne sobe putovanje za rim | dvor Termini | centar Rima |


ARRIVAL DATE : NIGHTS:      BOOK NOWLuxury hotel in Rome 5 star hotel rome Hotel u centar Rim Hotel 4 zvjezdice u Rim Hotel u Rim hotel in rome city center

Linija za internet besplatna
Linija za internet besplatna

Naš hotel ponudi vama specijalnu uslugu. Brza linija interneta bezplatna cjelo vrjeme vašeg stanovanje u Hotelu, i sve sobe i sale.

COMPLIMENTARY WiFiPoložaj

Sale
Sobe
Sala za sastanak

Veza

Internet Bez žični
Prin cablu
Internet sa žicom i bes žice